Majątek spółki
 
Licznik odwiedzin: 231820

Majątek spółki

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128.906.500,00 zł
(sto dwadzieścia osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy pięćset złotych)
i dzieli się na 1.289.065 (milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji
o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda,
emitowanych w seriach:
A – o numerach od 1 (jeden) do 1827 (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia siedem),
B – o numerach od 1 (jeden) do 2500 (dwa tysiące pięćset),
C – o numerach od 1 (jeden) do 673 (sześćset siedemdziesiąt trzy),
D – o numerach od 1 (jeden) do 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy),
E –  o numerach od 1 (jeden) do 21.044 (dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści cztery),
F –  o numerach od 1 (jeden) do 22.476 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć),
G – o numerach od 1 (jeden) do 20.794 (dwadzieścia tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery),
H – o numerach od 1 (jeden) do 12.991 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden),
I –  o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (stu tysięcy),
J –  o numerach od 1(jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)
K – o numerach od 1 (jeden) do 28.488 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem),
L –  o numerach od 1 (jeden) do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
M – o numerach od 1 (jeden) do 8.272 (osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa),
N – o numerach od 1 (jeden) do 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy).
Akcje o numerach od serii A do K są imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przysługuje
5 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
akcje o numerze serii L są akcjami nieuprzywilejowanymi,
akcje o numerze serii M są imienne uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przysługuje
2 głosy na Walnym Zgromadzeniu,
akcje o numerze serii N są akcjami nieuprzywilejowanymi.
Wszystkie akcje są imienne.
Wszystkie akcje, które objęła Gmina Miasta Radomia są imienne uprzywilejowane.


     

Wytworzył: Port Lotniczy S.A. 2017-01-03 10:05
Wprowadził: Port Lotniczy S.A. 2017-01-03 10:10
Ostatnia zmiana: Port Lotniczy S.A. 2017-01-03 10:26Copyright 2018 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |