Strona główna BIP
 
Licznik odwiedzin: 142531

Strona główna BIP

Ogłoszenie rekrutacyjne 05 2016 PLR. - Praca
Lotniczy Radom S.A.
ogłasza nabór osób na następujące stanowiska:

( Rekrutacja do 17 czerwca 2016 )

Pracownik Obsługi Pasażerskiej
(Nr ref. DON/1/2016)
Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
- Bezpośrednią obsługę pasażerów i bagażu.
- Prowadzenie odpraw pasażerskich i bagażowych.
- Obsługę informacji lotniskowej.
- Sprzedaż biletów lotniczych.

Pracownik Obsługi Płytowej – Operator Sprzętu GSE
(Nr ref. DON/2/2016)
Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:
- Realizację obowiązków w zakresie obsługi naziemnej samolotów zgodnie z procedurami przewoźników oraz zgodnie z wytycznymi Koordynatora Rejsu.
- Obsługę sprzętu do obsługi naziemnej samolotów.
- Załadunek/rozładunek bagaży, sortowanie bagaży, obsługę przyczep bagażowych.
     

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 - wybrano biegłego referenta - Praca
Spółka Port Lotniczy „RADOM” S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2 informuje,
iż w dniu 26 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego...      

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 - Praca
Rada Nadzorcza Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A., z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg nieograniczony PLR/ZP-3/2015 - Przetargi
Dostawa 4 szt. lekkich samochodów specjalnych do rozpoznawania i usuwania skutków zagrożeń ekologiczno - chemicznych dla Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego "Radom" S.A.     

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 - Praca
Rada Nadzorcza Spółki Port Lotniczy „RADOM” S.A., z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kaszubskiej 2 zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014      

Ogłoszenie o zamówieniu PLR/ZP-1/2014 - przetarg ograniczony - Przetargi
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania PLR/ZP-1/2014 - dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego, lotniskowego sprzętu do obsługi naziemnej dla Portu Lotniczego Radom S.A. z siedzibą w Radomiu, tj. samolotowego podgrzewacza powietrza oraz samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przez oblodzeniem statków powietrznych.     

PLR/224/PO-2/2014 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ogłoszenia, komunikaty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert na najem miejsc postojowych przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek przed budynkiem terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Radom S.A. - postępowanie PLR/224/PO-2/2014     

Nabór pracowników do Działu Obsługi Naziemnej - Praca
Port Lotniczy "RADOM" S.A. poszukuje pracowników do Działu Obsługi Naziemnej na stanowiska: Koordynator Obsługi Pasażerskiej, Pracownik Obsługi Pasażerskiej, Koordynator rejsu, Koordynator Obsługi Płytowej, Pracownik Obsługi Płytowej - Operator Sprzętu GSE.     

PLR/221/PO-1/2013 - Informacja o wyborze oferty - Ogłoszenia, komunikaty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na najem powierzchni lokali komercyjnych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Radom.     

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem 4 oznakowanych miejsc TAXI - Ogłoszenia, komunikaty
Postępowanie PLR/224/PO-2/2014. Port Lotniczy Radom S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 86 ogłasza wszczęcie postępowania – konkursu ofert, którego przedmiotem jest najem 4 (czterech) oznakowanych miejsc postojowych przed budynkiem terminala pasażerskiego, przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek.     

PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetargi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 2, 3 i 4 postępowania PLR/ZP-5/2013.     

PLR/ZP-4/2013 - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Przetargi
Informacja o unieważnieniu postępowania PLR/ZP-4/2013 w częściach 1 oraz 2 zamówienia.     

PLR/ZP-3/2013 - informacja o wyborze oferty w części 2 i unieważnieniu postępowania w częściach 1 oraz 3 - Przetargi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 zamówienia PLR/ZP-3/2013 i o unieważnieniu postępowania w częściach 1 oraz 3     

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - PLR/224/PO-1/2014 - Ogłoszenia, komunikaty
Postępowanie PLR/224/PO-1/2014. Port Lotniczy "RADOM" S.A. informuje, iż unieważnia konkurs ofert, którego przedmiotem jest najem 4 (czterech) oznakowanych miejsc postojowych przed budynkiem terminala pasażerskiego, przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek.     

Elektryk - oferta pracy - Praca
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku: Elektryk     

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem 4 miejsc TAXI - Ogłoszenia, komunikaty
Postępowanie PLR/224/PO-1/2014. Port Lotniczy Radom S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żeromskiego 86 ogłasza wszczęcie postępowania – konkursu ofert, którego przedmiotem jest najem 4 (czterech) oznakowanych miejsc postojowych przed budynkiem terminala pasażerskiego, przeznaczonych na stanowiska postoju taksówek.     

PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu - Przetargi
Prezentujemy sprostowanie treści ogłoszenia o postępowaniu PLR/ZP-5/2013 - wydłużenie terminu składania ofert.     

PLR/ZP-5/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu - Przetargi
Prezentujemy sprostowanie treści ogłoszenia o postępowaniu PLR/ZP-5/2013 - sprostowanie dotyczy nieprawidłowo podanego wydłużonego terminu otwarcia ofert.     

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na najem lokali komercyjnych - Ogłoszenia, komunikaty
Zaproszenie do wzięcia udziału w dwuetapowym postępowaniu ofertowym na najem powierzchni lokali komercyjnych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej w terminalu pasażerskim Portu Lotniczego Radom.     

PLR/ZP-3/2013 - ogłoszenie o sprostowaniu - Przetargi
Prezentujemy treść sprostowania treści ogłoszenia o postępowaniu PLR/ZP-3/2013 - przedłużenie terminu składania ofert.     

Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-3/2013 - Pytania i odpowiedzi
Prezentujemy zapytania wykonawców do postępowania PLR/ZP-3/2013 oraz udzielone w dniu 29 listopada 2013 r. odpowiedzi.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-5/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-4/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego, lotniskowego sprzętu do obsługi naziemnej dla Portu Lotniczego Radom S.A. z siedzibą w Radomiu, tj. pojazdu zaopatrzenia w wodę, pojazdu asenizacyjnego oraz samojezdnego urządzenia do odladzania i zabezpieczania przez oblodzeniem statków powietrznych.     

PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 26.11.2013 - Pytania i odpowiedzi
Prezentujemy zapytanie Wykonawcy do postępowania PLR/ZP-3/2013 oraz udzieloną w dniu 26 listopada 2013 r. odpowiedź.     

PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 25.11.2013 - Pytania i odpowiedzi
Prezentujemy zapytanie Wykonawcy do postępowania PLR/ZP-3/2013 oraz udzieloną w dniu 25 listopada 2013 r. odpowiedź.     

PLR/ZP-3/2013 - odpowiedź na zapytanie z dnia 22.11.2013 - Pytania i odpowiedzi
Prezentujemy zapytanie Wykonawcy do postępowania PLR/ZP-3/2013 oraz udzieloną w dniu 22 listopada 2013 r. odpowiedź.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-3/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu do obsługi naziemnej samolotów.     

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - przetarg ograniczony PLR/ZP-2/2013 - Przetargi
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PLR/ZP-2/2013 o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska".     

Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-2/2013 - Pytania i odpowiedzi
Przedstawiamy zapytania i odpowiedzi do postępowania PLR/ZP-2/2013 z dnia 22 lipca 2013 r.     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-2/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska.     

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - przetarg ograniczony PLR/ZP-1/2013 - Przetargi
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.     

Odpowiedzi na zapytania do postępowania PLR/ZP-1/2013 - Pytania i odpowiedzi
Przedstawiamy kolejne zapytania i odpowiedzi do postępowania PLR/ZP-1/2013, które spółka otrzymała w dniu 5 czerwca 2013 r.     

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do postępowania PLR/ZP-1/2013 - Pytania i odpowiedzi
Odpowiedź na zapytanie nr 1 dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu PLR/ZP-1/2013     

Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg ograniczony PLR/ZP-1/2013 - Przetargi
Dostawa w formie leasingu nowego specjalistycznego sprzętu do utrzymania lotniska.     

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - Ogłoszenia, komunikaty
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.     

Dane adresowe
Port Lotniczy "RADOM" S.A.
ul. Kaszubska 2
26-600 Radom
Tel. +48 48 36 20 405
531 300 101
e-fax 48 377 92 05
E-mail: info@lotnisko-radom.eu
www.lotnisko-radom.eu

REGON: 005090858
NIP: 796 007 00 26
KRS: 0000061844     


Copyright 2016 MWR

BIP PLR S.A. Strona główna | Serwis WWW Lotnisko Radom | Kontakt |